Dofinansowanie

Budowa domu to dość kosztowna inwestycja, dlatego coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które umożliwią obniżenie kosztów. Warto sprawdzić, jakie narzędzia są dostępne na rynku, dzięki którym koszty poniesione na budowę domu będą niższe. Podczas budowy „liczy się każdy grosz” – dobrze wiedzą o tym ci, którzy mają ten etap za sobą.

 • 1. Dotacje Ekofunduszu dla firm. (kliknij)
  Mechanizm dopłat dotyczy projektów, w których przewiduje się wyłącznie instalację kolektorów słonecznych (płaskich lub próżniowych) wraz z niezbędną instalacją (konstrukcja wsporcza, zasobnik ciepła, rozrząd wody, armatura, sterowanie). Wnioski mogą dotyczyć zarówno kolektorów instalowanych na istniejących budowlach, jak też i nowobudowanych. Wszystkie obiekty muszą być własnością wnioskodawcy. Dopłata ze strony Fundacji dla tego rodzaju projektów wynosi 1000 złotych za metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora, ale nie może przekroczyć 40% kosztów projektu. Dopłata ta nie może być niższa od 50 000 złotych co oznacza, że wniosek powinien dotyczyć instalacji wynoszącej co najmniej 50m2 powierzchni czynnej kolektorów.

 • 2. Dotacje z WFOŚiGW (kliknij)
  WFOŚiGW przyznaje dotacje przedsiębiorstwom, instytucjom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Dotacje przeznaczone są na: Zakup i montaż instalacji solarnych, pomp cieplnych, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni na biomasę, oraz urządzeń w procesie rekuperacji energii. Kwota dotacji wynosi do 40% całkowitego kosztu zadania.

 • 3. Dotacje dla rolników AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (kliknij)
  Dotacji dla rolników udziela Agencja Restruktutyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota dotacji wynosi do 50%.

 • 4. Kredyt preferencyjny BANK OCHRONY ŚRODOWISKA (kliknij)
  Osoby fizyczne mogą jedynie skorzystać z kredytu preferencyjnego udzielonego przez BOŚ i umorzenia 50% odsetek od kredytu.

 • 5. Fundusz termomodernizacyjny (kliknij)
  Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

 • 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kliknij)
  W ramach tego działania wspierane będą duże projekty na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii dla przedsiębiorstw W każdym przypadku nie więcej niż 5 mln euro

 • 7. Urząd Marszałkowski (kliknij)
  Fundusze strukturalne - program infrastruktura i środowisko 2007 - 2013.

 • 8. Finansowanie projektów w zakresie OZE
  W ramach Działania 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można pozyskać środki na budowę lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu energii geotermalnej i słonecznej.

  W ramach Priorytetu X PO IiŚ "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dyweryfikacja źródeł" energii możliwe jest wsparcie rozbudowy przemysłu produkującego na potrzeby OZE, np. instalacji solarnych (Działanie 10.3.).

  Źródłem dofinansowania OZE ze środków UE mogą być Regionalne Programy Operacyjne, wdrażane na poziomie województw. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa i JST (jednostki samorządu terytorialnego). Zgodnie z tzw. linią demarkacyjną w ramach RPO realizowane mogą być projekty, w których kwota wydatków kwalifikowanych nie przekracza 20 mln złotych.

  Każde z województwo przygotowało działanie, w ramach których finansowane mogą być projekty OZE, na łączną kwotę ponad 650 mln euro.

Kontakt

INSTAL-MAR
Marcin Kaczmarek
ul. Rzemieślnicza 11
64-305 Bolewice
tel. 784-694-795


Punkt sprzedaży:
ul.3-go Stycznia 6
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 22 989

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: 10:00 - 13:00

e-mail: instalmar@onet.eu